کسی میدونه بیا بغلم ب عربی چی میشه؟؟
بالاخره درحد صحبت های یومیه که باید بتونیم تو بهشت باحوری حرف بزنیم عزیزانی ک مسافرجهنم هستن رو انگلیسیشون کار کنن