قدیما بچه ها رو میخواستن تنبیه كنن مینداختنشون تو انباری درم میبستن
امروزه بچه ها رو بندازی تو انباری ظرف یه هفته استودیو میزنن همونجا هم آلبوم تولید میكنن