دارم از خودم سلفی میگیرم مامانم میگه بس کن انقد عکس میگیری که چی بشه میگم مامان جونم شاید این آخرین عکسم باشه وبشه عکس اعلامیم و بنری که قراره سر محل برام بزنین

میگه:خو پس صبر کن برم یه مقنعه برات بیارم زشته اینجوری مردم میبینن
هیچی دیگه الان داره دنبال مقنعه میگرده..ینی مهرمادری به این میگنا