لای پنجره دو میلیمتر باز باشه یه مگس راهشو پیدا میكنه و میاد تو خونه

حالا اگه هفت تا پنجره بزرگ كاملا باز باشن نمیتونه بره بیرون هی میخوره به در و دیوار

كثافت كور