دقت کردین هر موقع دارین سشوار می‌کشین، حتی اگه تو خونه تنها هم باشین، هی حس می‌کنین یکی صداتون می‌کنه؟