دوستان من پیشنهاد میکنم
در شکستای عشقی به حامد پهلان اقتدا کنید

ایشون میفرمایند:

همگی دست بزنین دس دس دس
اونیکه میخواستمش رفت ازدست
خبری نیستش ازش چندهفتست
موبایلشم خاموشه،دیگه نیست در دسترس
همه دست بزنین دس دس دس

شکست عشقی شادی رو برای شما آرزومندیم