تاحالا دقت کردین تنها چیزی که تاحالا تونسته قیمت خودشو حفظ کنه همین یارانه اس

لامصب ازینی که هست بالاتر نمیره