تو زندگی مهمترین چیز اینه که شلوارتو خوب بکشی بالا
چون به هر موفقیتی که برسی میگن این همونیه که نمیتونست شلوارشو بکشه بالا