یه سوالی ذهنمو مشغول كرده
چرا این خانومایی كه گریه میكنن وقتی میرن جلو آیینه گریه شون شدت میگیره؟