یكی از سختترین كارا تو ایران اینه كه وقتی از جلو خونه ای رد میشی و میبینی درش بازه توی خونه رو نگاه نكنی
لامصب از ترك اعتیاد سختتره