خبر، سرگرمی، خانواده tag:http://iran77.mihanblog.com 2020-02-17T18:04:14+01:00 mihanblog.com آهنگ سنتی 2015-11-14T14:23:26+01:00 2015-11-14T14:23:26+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15966 IRAN 77 یک آهنگ سنتی گذاشتم بعد رفتم دوش گرفتم، اصلاح کردم، شام خوردم، چای گذاشتم، یه دور رفتم بیرون و برگشتم، خواننده هنوز شروع نکرده بود به خوندن! Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

یک آهنگ سنتی گذاشتم بعد رفتم دوش گرفتم، اصلاح کردم، شام خوردم، چای گذاشتم، یه دور رفتم بیرون و برگشتم، خواننده هنوز شروع نکرده بود به خوندن!

]]>
كم آبی 2015-11-14T14:22:42+01:00 2015-11-14T14:22:42+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15965 IRAN 77 انقدر گفتیم کم آبیه اب هست ولی کم‌‌ است داریم تو بارون غرق میشیم خدایا پول هست ولی کم هست Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

انقدر گفتیم کم آبیه
اب هست ولی کم‌‌ است داریم تو بارون غرق میشیم

خدایا پول هست ولی کم هست

]]>
نیمه گمشده 2015-11-14T14:21:44+01:00 2015-11-14T14:21:44+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15964 IRAN 77 پسره 30 ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﻩ 20 ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻭﯾﮋﻩ , ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻫﻨﻮ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺍﺵ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ !!!!!! ﺧﺏ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ !   ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ , ﺗﻮ ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﺑﻘﯿﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺍﺣﺘﮑﺎﺭ کردﯼ ﮐﻪ Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

پسره 30 ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﻩ 20 ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻭﯾﮋﻩ ,
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻫﻨﻮ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺍﺵ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ !!!!!!
ﺧﺏ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ !  
ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ,
ﺗﻮ ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﺑﻘﯿﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺍﺣﺘﮑﺎﺭ کردﯼ ﮐﻪ

]]>
ابروی نخ انداخته و عكس سلفی 2015-11-14T14:20:53+01:00 2015-11-14T14:20:53+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15962 IRAN 77 یه سلام میکنیم به اون پسری که ابروهاشو نخ کرده بعد تو سلفی زور میزنه اخم میکنه که قیافش مردونه شه   .سلام اکور پکوری گوگولی موگولی نیناس ناس Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

یه سلام میکنیم به اون پسری که ابروهاشو نخ کرده
بعد تو سلفی زور میزنه اخم میکنه که قیافش مردونه شه  
.
سلام اکور پکوری گوگولی موگولی نیناس ناس

]]>
تكراری شدن لباس 2015-11-14T14:20:25+01:00 2015-11-14T14:20:25+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15961 IRAN 77 به بابام گفتم پول بده لباس بخرم، میخوام برم پیش دوست دخترم لباسام تکراری شده،   میگه دوست دخترتو عوض کن.!!! واقعا تجربه بالاتر از علمه.... خیلى منطقی بود حرفش اسطوره زندگیم بابام Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

به بابام گفتم پول بده لباس بخرم،
میخوام برم پیش دوست دخترم لباسام تکراری شده،  
میگه دوست دخترتو عوض کن.!!!
واقعا تجربه بالاتر از علمه....
خیلى منطقی بود حرفش
اسطوره زندگیم بابام

]]>
رابطه آدامس و یارانه 2015-11-14T14:18:34+01:00 2015-11-14T14:18:34+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15960 IRAN 77 موقع شام آدامسمو میچسبونم به بشقابم بعد از شام دوباره میخورم... اونوقت دولت انتظار داره, ''من یارانمو ببخشم'' Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

موقع شام آدامسمو میچسبونم به بشقابم
بعد از شام دوباره میخورم...
اونوقت دولت انتظار داره,
''
من یارانمو ببخشم''

]]>
از سختترین كارا تو ایران 2015-10-23T04:44:41+01:00 2015-10-23T04:44:41+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15959 IRAN 77 یكی از سختترین كارا تو ایران اینه كه وقتی از جلو خونه ای رد میشی و میبینی درش بازه توی خونه رو نگاه نكنیلامصب از ترك اعتیاد سختتره یكی از سختترین كارا تو ایران اینه كه وقتی از جلو خونه ای رد میشی و میبینی درش بازه توی خونه رو نگاه نكنی
لامصب از ترك اعتیاد سختتره
]]>
چه نوع فعلی است؟ 2015-10-23T04:27:42+01:00 2015-10-23T04:27:42+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15958 IRAN 77 معلم: او مادرشوهرش را عاشقانه بوسید چه نوع فعلی است؟دانش آموز: ماضی اجباری از نوع بعید معلم: او مادرشوهرش را عاشقانه بوسید چه نوع فعلی است؟
دانش آموز: ماضی اجباری از نوع بعید
]]>
در راهروی بیمارستانهای مختلف دنیا 2015-10-23T04:22:13+01:00 2015-10-23T04:22:13+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15956 IRAN 77 در راهروهای بیمارستان های جهان پیامهایی به این شرح میباشد . . آمریکا : بهتر از گذشته باز خواهی گشت . هلند : با نیروی علم به جنگ درد آمدیم پس نگران نباش هموطن . انگلیس : شغل ما آبروی ماست و هدف ما درمان توست . . ایران : هرگونه توهین به كادر بیمارستان هشتاد ضربه شلاق و سه سال زندان مجازات دارد . بهمراه جریمه نقدی! Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

در راهروهای بیمارستان های جهان پیامهایی به این شرح میباشد
.
.
آمریکا : بهتر از گذشته باز خواهی گشت
.
هلند : با نیروی علم به جنگ درد آمدیم
پس نگران نباش هموطن
.
انگلیس : شغل ما آبروی ماست و هدف ما درمان توست .
.
ایران : هرگونه توهین به كادر بیمارستان هشتاد ضربه شلاق و سه سال زندان مجازات دارد . بهمراه جریمه نقدی!

]]>
با آجر تو سر زدن 2015-09-19T00:48:05+01:00 2015-09-19T00:48:05+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15955 IRAN 77 اعتراف میکنم... بچه که بودم یه بار با آجر زدم تو سر بچه فامیلمون که بببنم از این ستاره ها دور سرش میاد یا نه اعتراف میکنم...

بچه که بودم یه بار با آجر زدم تو سر بچه فامیلمون که بببنم از این ستاره ها دور سرش میاد یا نه ]]>
زیر آبشار نیاگارا 2015-09-05T01:52:47+01:00 2015-09-05T01:52:47+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15952 IRAN 77 ما که قسمت نشده بریم اونورا ولی میگن زیر آبشار نیاگارا به فارسی نوشته: شستن خودرو ممنوع ما که قسمت نشده بریم اونورا
ولی میگن زیر آبشار نیاگارا به فارسی نوشته:

شستن خودرو ممنوع ]]>
مرتب چیده شدن تو یخچال 2015-09-05T01:49:40+01:00 2015-09-05T01:49:40+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15951 IRAN 77 اگه دیدی تو یخچال چندتا چیز کنار هم مرتب شدن،مطمئن باش یه چیز خوشمزه پشتشون قایم شده دیدم که میگما اگه دیدی تو یخچال چندتا چیز کنار هم مرتب شدن،مطمئن باش یه چیز خوشمزه پشتشون قایم شده
دیدم که میگما ]]>
میخوای درس بخونی؟ 2015-09-05T01:05:27+01:00 2015-09-05T01:05:27+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15949 IRAN 77 برا دختره خواستگار اومده بود مامان و باباش بهش گفتن میخوای درس بخونی یا شوهرت بدیم ؟؟ سرشو انداخت پایین و گفت: "هر چی میخونم یاد نمی گیرم "

برا دختره خواستگار اومده بود مامان و باباش بهش گفتن میخوای درس بخونی یا شوهرت بدیم ؟؟

سرشو انداخت پایین و گفت:
"هر چی میخونم یاد نمی گیرم "

]]>
شترمرغ نر 2015-09-05T00:50:54+01:00 2015-09-05T00:50:54+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15947 IRAN 77 بچه ها یه سوال چند روزه ذهنمو درگیر کرده آیا به شتر مرغه نر میگن شتر خروس یا همون شتر مرغ ؟ بچه ها یه سوال چند روزه ذهنمو درگیر کرده
آیا به شتر مرغه نر میگن شتر خروس یا همون شتر مرغ ؟
]]>
جلوی آیینه 2015-08-25T02:10:23+01:00 2015-08-25T02:10:23+01:00 tag:http://iran77.mihanblog.com/post/15946 IRAN 77 یه سوالی ذهنمو مشغول كردهچرا این خانومایی كه گریه میكنن وقتی میرن جلو آیینه گریه شون شدت میگیره؟ یه سوالی ذهنمو مشغول كرده
چرا این خانومایی كه گریه میكنن وقتی میرن جلو آیینه گریه شون شدت میگیره؟
]]>